Buren bij kaaarslicht

In de Lambertuskerk zongen we op 19 december 2004 enkele stukken uit het Driekongenconcert 2005. Dirigent: Piet Roorda.

(c) klsvrt