Buren bij kaarslicht

In de Dependence van de Koninklijke Marechaussee zongen we Engelse en Nederlandse kerstliederen o.l.v. Piet Roorda.

(c) klsvrt